۰۰۱
۰۰۲
۰۰۳
۰۰۴

Pars Tasvir Iranian

NORITSU در ژاپــن به عنــوان یک شـرکت آمـوزشی تخــصصی تاسیس شد وبه عنوان اولین شرکت با سیستم خودکار برای پردازش و چاپ عکس و عرضه مداوم تــجهیزات به بازار در ســراسر جهان بود. در سال ۱۹۷۸، عملیات اجرایی بهتری از NORITSU در امریکا در ایالات متحده آغاز شد، و رفته رفته برای ساخت یک شهرت  برای بدست آوردن کیفیت، خدمات و نوآوری در صنعت تصویربرداری فعالیت خود را کرد.

NORITSU امروزه با صدها نفر از تکنسین های خدماتی در سراسر ایالات متحده و کانادا، و هزاران نفر از تکنسین های تاسیساتی سیستم در شمال امریکا و در سراسر جهان، در بیش از ۱۸۰ کشور،  همچنان در خط مقدم تکنولوژی می باشد.

خدمات ما

SERVICE

رفـاه شـما بـرای مـنافع خود در خدمات فنی با واحدی به عنوان بــخـش خـدمات از سمت تولید کننده در سراسر کشور با بیش از ۲۰ سال تجربه در ارائه پشتـیبانی به مـوقع تـامـین میگردد . وجود متخصصین کارآمد و حرفه ای در این مجموعه برای ارائه خدمات به مشتریان در ســراســــر کشــور طـبـق تــنظیم استانداردهای صنعتی و جهانی برای حمایت در کسب و کار تصویربرداری عکس، تا حدود بیشتری خدمات ما را برای رفاه حال مشتریان تکمیل میکند

What We Do

رجیون یا منطقه بندی پارس تصویر

پارس تصویر مجموعه ای از پیمانکاران مستقل، یک سازمان واحــد در سراسر کشور  است. یــک تــماس به خــط تلـفن از شما مساوی با خدمات و حمایت از ما در سراسر کشور است.

ایــن سـازمان بــرای اولـین بار در کشـور از نوعــی خــــدمات در ســـراسر کـشور برخوردار مــی باشد که اخــتصاص داده شده به تامین تجهیزات و مواد مصرفی که خود طبق استانداردهای جهانی مورد تقاضا مشتریان می باشد .  نصب، تعمیر و نگهداری، خدمات دیگر این مجموعه می باشد که نیاز مشتریان را در سراسر کشور تکمیل می کند.

  • تــــعــمیــــرات و راه انــــدازی تخـــــصصی

  • تامـین دولـوپر و بـلــیچ طـبق اسـتانداد هــای روز

  • ســـرعــــت بالا و کـیفیــت عــالی در چــــــاپ

  • تــــامــــین کاغذ با کیــفیت هــــای روز دنـــیا

  • پـشـــــتیبانی در کـــــوتــاه تــــرین زمــــــان